Nytt bibliotek i tilknytting til Hemsedal barne- og ungdomsskule i Hemsedal. Ferdigstilt 2004.
Nytt bibliotek i tilknytting til Hemsedal barne- og ungdomsskule i Hemsedal. Ferdigstilt 2004.
Bibliotek i Hemsedal.
Bibliotek i Hemsedal.
	Vest-Telemark Museum. Byggestart høsten 2010.
Vest-Telemark Museum. Byggestart høsten 2010.
Modell / fotomontasje av framtidig utbygging på Norges Idrettshøgskole
Modell / fotomontasje av framtidig utbygging på Norges Idrettshøgskole
Skisseforslag til utbygging på Norges Idrettshøyskole, Oslo.
Skisseforslag til utbygging på Norges Idrettshøyskole, Oslo.
	Nybygg på Norges Idrettshøyskole, Oslo.
Nybygg på Norges Idrettshøyskole, Oslo.
	Administrasjonsbygg for Seljordutstillinga Dyrsku'n.
Administrasjonsbygg for Seljordutstillinga Dyrsku'n.
Kulturhus/fleirbrukshus i Seljord. Ferdigstilt 1993.
Kulturhus/fleirbrukshus i Seljord. Ferdigstilt 1993.
	Museum på Bygdøy. Ferdigstilt 1983.
Museum på Bygdøy. Ferdigstilt 1983.
	If- Sikkerhetssenter- Hobbøl
If- Sikkerhetssenter- Hobbøl
 	Påbygg på Landkredittgården i Oslo.
Påbygg på Landkredittgården i Oslo.
 	Ombygging av låve til kunstutstilingslokale i Seljord.
Ombygging av låve til kunstutstilingslokale i Seljord.
	Funnemark Seljord, bilforretning.
Funnemark Seljord, bilforretning.
Nytt kraftverk i Haukeli. Statkraft. Byggeår 2013
Nytt kraftverk i Haukeli. Statkraft. Byggeår 2013
Pleie- og omsorgsboliger. Seljord Kommune. Byggeår 2013.
Pleie- og omsorgsboliger. Seljord Kommune. Byggeår 2013.
Norges Idrettshøyskole, Sognsvann. Videotårn.
Norges Idrettshøyskole, Sognsvann. Videotårn.
Norges Idrettshøyskole, Sognsvann. Videotårn.
Norges Idrettshøyskole, Sognsvann. Videotårn.
Norges Idrettshøyskole, Sognsvann. Boder til leiligheter.
Norges Idrettshøyskole, Sognsvann. Boder til leiligheter.
Fleirbrukshall, Bø Vidaregåande skule. Byggeår 2013.
Fleirbrukshall, Bø Vidaregåande skule. Byggeår 2013.