3D Arkitekter AS har hovedkontor i Seljord og avdelingskontor
i Bø og Bærum. Våre arkitekter har lang erfaring fra bransjen.

Vi tilbyr arkitekttjenester for alle typer tiltak, fra private prosjekt til større næringsbygg og offentlige oppdrag.

Hovedsakelig jobber vi i nærområdet Telemark og Oslo/Bærum, men vi tar også på oss oppdrag ellers på Østlandet. Vi tar oppdrag basert på fastpris eller på timehonorar.

Vi tilbyr også tjenester som:

  • 3D-visualisering/presentasjon
  • Byggesøknad
  • Prosjektledelse/byggeledelse og kostnadsberegning
  • Terrengmålinger og stikning av tomter og veger.

Vi har nære samarbeidspartnere innen følgende fagområder:

  • Interiørarkitektur
  • Landskapsarkitektur
  • Reguleringsplaner
  • Akustikk
  • Byggeteknikk
  • Brannteknikk.

Se animasjon av nytt prosjekt for Vest-Telemark Museum her!